language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ Phần TIKI

[Supply Chain] Last Mile Manager - South + Mekong

Công ty Cổ Phần TIKI
Updated: 11/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

English

 • The Last-Mile Manager is responsible for developing work instructions, workflows and operational control for all delivery teams in regions.
 • Guiding, training and controlling the working process of all employees in the Delivery Department.
 • Be responsible for building and ensuring the compliance with the working processes of delivery staff.
 • Handling incurred problems related to delivery department.
 • Be responsible for checking, developing and improving productivity of delivery Department.
 • Communicating and connecting with other departments to make predictions and analyze the output for delivery teams in warehouses. Planning and arranging the personnel for proper and necessary delivery in the areas.
 • Monitoring and ensuring the ability of the Delivery Department to meet the criteria and quality required by the company.
 • Monitoring and evaluating the working ability of all employees of the Delivery Department.
 • Perform other duties as required by the Head of the Transportation department.

Tiếng Việt:

 • Quản lý Giao Hàng có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn công việc, quy trình công việc và kiểm soát vận hành của tất cả các team giao hàng trong khu vực .
 • Hướng dẫn, đào tạo và kiểm soát quá trình làm việc của tất cả nhân viên bộ phận giao hàng.
 • Có trách nhiệm xây dựng và đảm bảo việc tuân thủ các quy trình công việc của các nhân viên của bộ phận giao hàng..
 • Xử lý các vấn đề xảy ra liên quan đến bộ phận giao hàng.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, phát triển và nâng cao năng suất của bộ phận giao hàng.
 • Trao đổi và liên kết với các bộ phận khác đưa ra dự đoán, phân tích sản lượng cho các team giao hàng tại các kho. Lên kế hoạch, sắp xếp số lượng nhân sự bộ phận giao hàng hợp lý, cần thiết tại các khu vực.
 • Theo dõi và đảm bảo khả năng đáp ứng của bộ phận giao hàng đạt chỉ tiêu, chất lượng theo yêu cầu từ công ty.
 • Theo dõi và đánh giá khả năng làm việc của tất cả các nhân viên thuộc bộ phận giao hàng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận vận chuyển.

Job Requirement

 • University degree required.

Tốt nghiệp đại học

 • Excellent handling the situation/ the communication skills.

Có kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng giao tiếp.

 • Excellent management experience.

Có kinh nghiệm quản lý tốt.

 • Good at analyzing and planning skills.

Có kỹ năng phân tích, lên kế hoạch công việc.

 • Good at observing, evaluating and control work performance.

Có kỹ năng quan sát, đánh giá và kiểm soát hiệu quả công việc.

 • Computer literacy (Word, Excel, Power Point, Internet…).

Sử dụng tốt máy tính (Word, Excel, Power Point, Internet…).

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần TIKI

https://tuyendung.tiki.vnCompany size: 500 - 1000
Thành lập năm 2010, Tiki.vn (viết tắt của Tìm kiếm & Tiết kiệm) hiện là trang mua sắm trực tuyến đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực thương mai điện tử...Detail
Job tags / Skills:TikiSupplychain

[Supply Chain] Last Mile Manager - South + Mekong

Công ty Cổ Phần TIKI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts