language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Supply Chain Supervisor

Công ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam
Updated: 19/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Analyze SCM data to identify problematic areas and suggest improvements
 • Plan and implement supply chain optimization projects (e.g. warehouse-slotting, order cycle planning/routes planning)
 • Develop requirements and standards (e.g. packaging, procurement, delivery)/
 • Oversee inventory procedures/
 • Discover the most cost-effective shipping modes and schedules
 • Representing Evaluate vendor operations (e.g. freight forwarders) according to quality standards
 • Other Help foster trusting relationships with business partners/
 • Collaborate with IT professionals to implement effective systems
 • Track KPIs and report on supply chain’s performance

------------------------------------------

 • Phân tích dữ liệu để xác định các vấn đề và đề xuất cải thiện.
 • Lên kế hoạch và thực hiện tối ưu hóa việc cung ứng hàng hóa ( ví dụ sắp xếp kho, lên kế hoạch cho chu kỳ nhập hàng)
 • Xây dựng các yêu cầu và chuẩn mực (ví dụ xây dựng các yêu cầu về đóng gói, thu mua, giao nhận )
 • Giám sát quy trinh tồn kho.
 • Tìm kiếm các lịch trinh và phương thức chuyển hàng hiệu quả và tiết kiệm chi chi phí nhất.
 • Đánh giá hoạt đông của các nhà cung cấp ( ví dụ nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển ) dựa trên tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.
 • Hỗ trợ trong việc xây dựng mối quan hệ tin cậy với các đối tác.
 • Phối hợp với các chuyên gia IT để xây dựng hệ thống một cách hiệu quả.
 • Theo dõi KPI và báo cáo việc thực hiện cung ứng hàng hóa.

Job Requirement

 • Proven experience in Logistic and accountant or similar role
 • Experience in data mining, analysis and reporting
 • Familiarity with supply chain processes (e.g.inventory planning, warehouse management)/
 • Working knowledge of MS Office, relational databases and ERP systems
 • Analytical mind with business acumen
 • Problem-solving aptitude
 • Attention to detail/
 • Excellent communication skills
 • BSc/BA in Logistics, Business Administration, Accounting
 • 5+ years in supply chain or related experience
 • Good in English in both writing and speaking

----------------------------------------------

 • Có kinh nghiệm làm trong logistic và kế toán hoặc vị trí tương đương.
 • Có kinh nghiệm trong việc xử lý dữ liệu, phân tích và báo cáo.
 • Thông thạo quy trinh cung ứng/thu mua (ví dụ lên kế hoạch hàng tồn kho, quản lý kho)
 • Có thể sử dụng các phần mềm văn phòng, các cơ sở dữ liên quan và phần mềm ERP
 • Có khả năng phân tích và nhạy bén trong kinh doanh.
 • Có khả năng giải quyết vấn đề.
 • Chú ý đến các chi tiết.
 • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.
 • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Logistics, Xuất nhập khẩu, Quản trị, Kế toán. 
 • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc cung ứng và các kinh nghiệm liên quan.
 • Tiếng Anh tốt trong giao tiếp và viết.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

With more than 20 years experience in manufacturing cables, plastics and metal electronic components, Airspeed is proud to supply the world’s leading...Detail

Supply Chain Supervisor

Công ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts