About us

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Employment Information

System Admin

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Education /Training , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 14 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

Esoft Việt Nam

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Esoft Việt Nam

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CMC Corporation

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 14 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty GiMASYS

$ Competitive

  • Ha Noi