About us

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

System Engineer (Aws/ Cloud)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 16,000,000 - 22,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Telecommunications , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Under 26,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 14 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 16 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty GiMASYS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh