About us

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

SYSTEM LEADER (TRƯỞNG NHÓM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TRUNG GIAN THANH TOÁN)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/08/2020
Industry Banking , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 5 - 10 Years

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ SHC Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

FPT Information System (FIS)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

 • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

FPT Information System (FIS)

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Toàn Thắng

$ Competitive

 • Ha Noi