About us

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn

Employment Information

Tài xế Công ty (Dấu B2)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 29/05/2021
Industry Customer Service , Freight / Logistics / Warehouse , Others
Experience 5 - 10 Years

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Charles Wembley (S.E.A.) Co.,Pte.Ltd

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giao Nhận TM DV Vân Long

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Công Nghệ EcoTruck

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

LOGIVAN Technologies Pte.,

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Tâm

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Minh Long

$ 26,4 Mil - 44 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh