About us

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Employment Information

TÂN BÌNH - NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ ( MẢNG SỰ VỤ)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Law / Legal Services
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

SolarBK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID)

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

$ 8,8 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh