About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Tân Phú, HCM] QC KIÊM PHIÊN DỊCH tiếng Nhật ~ 1000 - 1300 USD

Job level Manager
Salary $ 1.000 - 1.300 USD
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Interpreter/ Translator , Quality Control (QA/QC) , Purchasing / Merchandising
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng NIPPON EPC

$ 13,2 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13,2 Tr - 30,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 65 Tr - 120 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 16 Tr - 23 Tr VND

 • Ho Chi Minh