About us

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Employment Information

(Tân Uyên, Bình Dương) Assistant Purchasing Manager

Job level Manager
Salary $ 23,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Wood , Purchasing / Merchandising , Interior / Exterior
Experience 7 - 10 Years

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong