About us

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Employment Information

[TÂN UYÊN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THIẾT KẾ - DRAFTSMAN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 02/02/2021
Industry Arts / Creative Design , Wood , Interior / Exterior
Experience 2 - 4 Years

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại DIHAFO

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong