About us

Công Ty TNHH Thủy Sản Lê Thành

Employment Information

TẠP VỤ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 20/06/2020
Industry Unskilled Workers , Others

Location

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ Over 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH UNIVERSE MEDIA VIETNAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH TMDV Thịnh Vượng Chung

$ 6 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Un-Available LTD Co.,

$ Under 1 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 2,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh