language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tây Ninh, KCX & CN Linh Trung 3 _ Nhân Viên Biết Tiếng Nhật Tương Đương JLPT N3 / N2 _ 12210GL

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Job Description

TIẾNG NHẬT TƯƠNG ĐƯƠNG JLPT N3 hoặc JLPT N2

- Các công việc mảng nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, tính lương & phúc lợi, quan hệ lao động)

- Nhưng công việc khác được giao

Job Requirement

- TIẾNG NHẬT TƯƠNG ĐƯƠNG JLPT N3 hoặc JLPT N2

- 2 năm kinh nghiệm làm việc tương tự (tổng vụ/hành chính/nhân sự)

- Ở Tây Ninh

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 28 - 38
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Similar jobs

Tây Ninh, KCX & CN Linh Trung 3 _ Nhân Viên Biết Tiếng Nhật Tương Đương JLPT N3 / N2 _ 12210GL

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts