About us

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Quốc Tế ISE

Employment Information

Teaching Assistant (TA)

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 23/02/2021
Industry Education /Training

Công Ty TNHH Nha Khoa Dr.vương

$ 6,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nha Khoa Dr.vương

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA ASIA

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Representative Office of Kimson Limited

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BUYMED

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Fresh Air Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Inner Beauty

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thủy Tinh Pha Lê

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh