About us

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

Employment Information

Team leader (Toàn quốc)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

Location

Công Ty TNHH Skylink Group

$ 20 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IDM - International Digital Media

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

INTERNET GIANT

$ 26,4 Tr - 39,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH YCH - Protrade

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công ty Cổ Phần Đầu tư TONA

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Concung.com - Công Ty CP Con Cưng

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SHOP10K

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV TNI Corporation

$ Competitive

 • Ho Chi Minh