About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

Employment Information

TEAM LEADER

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Over 35,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 5 Years

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ DTT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ Over 20 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ 20 Tr - 38 Tr VND

  • Ha Noi

Galle Watch - Hệ Thống Phân Phối Đồng Hồ Cao Cấp

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi