language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Teamlead Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An
Updated: 15/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

• Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng tiểu thương trong khu vực được phân công để đạt chỉ tiêu doanh số cá nhân, xây dựng chi nhánh.

• Nghiên cứu, đề xuất các hướng phát triển kinh doanh với Ban giám đốc.

• Thẩm định địa điểm kinh doanh/nhà ở khách hàng.

• Quản lý nhân viên trong chi nhánh.

• Đảm bảo tỉ lệ nợ xấu dưới mức quy định.

• Quản lý vận hành của chi nhánh sao cho đảm bảo tỉ lệ lợi nhuận theo chỉ tiêu đặt ra.

• Thực hiện các báo cáo hàng kỳ và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm sale từ 2 năm trở lên

- Có kỹ năng thẩm định khách hàng

- Kỹ năng quản lí nợ

- Kỹ năng vận hành chi nhánh và quản lí nhân viên

More Information

  • Degree: College
  • Age: 26 - 32
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An

http://taichinhsinhvien.com/gioi-thieu/gioi-thieu-vay/Company size: 100-300
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An hiện có 50 chi nhánh và trên 200 nhân viên. Kế hoạch đến cuối năm 2018 công ty sẽ mở rộng lên đến 60 chi nhánh và...Detail

Teamlead Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts