Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  1,000 - 1,800 USD

 • Experience

  2 - 4 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/01/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Thực hiện các công việc có liên quan đến tư vấn lập và quản lý đầu tư
dự án Hạ tầng CNTT
- Tham gia vào các hoạt động hỗ trợ khách hàng lập dự án đầu tư Hạ
tầng CNTT
- Nghiên cứu sản phẩm, tư vấn giải pháp tích hợp Hạ tầng CNTT,
- Làm việc với khách hàng để tìm hiểu mô hình hoạt động và xác định
nhu cầu của khách hàng.
- Tư vấn cho khách hàng các giải pháp phù hợp với nhu cầu và định
hướng cho khách hàng triển khai các giải pháp phù hợp cho khách
hàng và cho cả công ty
- Nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp, công nghệ theo chiến lược của
- Công ty hoặc theo yêu cầu khách hàng, xây dựng tài liệu phục vụ cho
quá trình tư vấn khách hàng
- Cập nhật thông tin sản phẩm từ hãng, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục
vụ cho quá trình tư vấn, giới thiệu sản phẩm, công nghệ cho khách
hàng
- Giải quyết các vấn đề về giải pháp công nghệ phát sinh trong quá trình
tư vấn giải pháp
- Kết hợp với các bộ phận kinh doanh, bộ phận khác trong công ty gặp
gỡ khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận khác xây dựng demo, poc hoặc phối hợp với
hãng và đối tác để xây dựng demo, poc và trình bày giải pháp cho
khách hàng
- Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng, xây dựng hồ
sơ giải pháp, thiết kế kỹ thuật tổng thể, hồ sơ dự thầu...
- Cập nhật thông tin, phân tích các giải pháp, công nghệ, sản phẩm mới
phù hợp với định hướng chiến lược của công ty
- Thiết lập quan hệ với các đối tác, hãng công nghệ cung cấp giải pháp
- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, các chương trình thi
chứng chỉ kỹ thuật bám theo mảng kỹ thuật/công nghệ chuyên sâu,
tham gia các chương trình cập nhật/đào tạo nội bộ về năng lực tư vấn
giải pháp

Job Requirement

- Ưu tiên Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông, Công
nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có khả năng tư vấn giải pháp, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp với
nhu cầu của khách hàng

- Có chứng chỉ CCNA, MCSA

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Presale mảng Enterprise/Goverment
(Ưu tiên ứng viên đã có cả kinh nghiệm Postsale)

...

More Information

 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback