language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Technical & Development Executive (Prefer Candidate At Nhon Trach IZ)

FURNIWEB HOLDING Group Of Companies In VN
Updated: 08/01/2019

Employment Information

Job Description

 • Capable in handling new products development and improve existing products.
 • To provide technical support & anticipate production problems.
 • Identifying and resolving technical process problems related to materials, tooling and equipment capabilities.
 • Responsible and Coordinate with various department to improve the process and quality of products.
 • To work hand in hand as a team with Technical & Development, Production and Quality Control department.
 • Hands on to make all prototype samples and able to complete the job within a short time frame with minimum supervision.
 • Control mould development and mould status.
 • Phụ trách công việc hàng ngày và có năng lực trong việc phát triển sản phẩm mới và cải thiện sản phẩm hiện hành.
 • Hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình sản xuất. tìm hiểu và cải thiện những khiếm khuyết trong quy trình sản xuất do ảnh hưởng bới: nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, ...
 • Có trách nhiệm liên kết với các bp khác để tìm cách cải thiện quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Làm việc chăm chỉ và đoàn kết, hổ trợ các phòng ban khác.
 • Đảm nhận việc phát triển mẫu và có năng lực hoàn thành công việc trong thời gian ngắn cho phép.
 • Kiểm soát phát triền hệ thống Khuôn Mẫu và tình trạng khuôn mẫu

Job Requirement

 • At least 03 years Experience in SOFA/METAL FRAME INDUSTRY
 • Graduted from University major at Mechanical Engineering
 • Knowledge and idea of sofa assembly and recliners will be an advantage.
 • Knowledge of auto cad drawing, solid works or inventor
 • Knowledge of tooling experience will be an added advantage.
 • Mechanical background and can read technical drawing
 • Know how to set up Bill of Materials
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất
 • Hiểu biết và có kiến thức về lắp ráp ghế và khung ghế là thế mạnh được ưu tiên.
 • Hiểu biết và vận dụng vẽ AUTO CAD, SOLID WORDS or INVENTOR
 • Có kiến thức về quản lý công cụ cũng là một lợi thế.
 • Có kiến thức chuyên môn về cơ khí và có khả năng đọc bản vẽ.
 • Có kiến thức về lập Định Mức Sản Phẩm

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

FURNIWEB HOLDING Group Of Companies In VN

Technical & Development Executive (Prefer Candidate At Nhon Trach IZ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts