About us

MegaCEO

Employment Information

Technical Manager | Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Vật Tư Y Tế, 1300USD, HL7381)

Job level Manager
Salary $ 1.000 - 1.300 USD
Deadline to apply 24/07/2020
Industry Medical / Healthcare , Maintenance , Manufacturing / Process
Experience 3 - 5 Years

Location

Ha Noi

Bac Giang

Bac Ninh

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

$ Competitive

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ An Pha

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Kiến trúc Apic

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 44 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi