Technical & QC Engineer- Ebraco Industry Company Limited

Location

Binh Duong

 • Salary

  Competitive

 • Job level

  Entry Level

 • Deadline to apply

  16/11/2020

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

- Check quality of equipment, filter product, raw materials

(Kiểm tra chất lượng thiết bị, sản phẩm lọc, nguyên liệu)

- Support design the product

(Hỗ trợ thiết kế sản phẩm)

- Working with customers, vendors to communicate product technical requirements

(Làm việc với khách hàng và nhà cung cấp về các vấn đề kỹ thuật)

- Others task that is assigned by Line Manager

(Các công việc khác theo yêu cầu của người quản lí trực tiếp)

- Work location: Binh Phuoc A, Binh Chuan Ward, Thuan An City, Binh Duong Province

(Địa chỉ làm việc: Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương)

Job Requirement

- Graduate from a College or University with a major in design engineering, technical engineering, product design or relevant field.

  (Mới tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành về kỹ thuật thiết kế, kỹ thuật, thiết kế sản phẩm hoặc lĩnh vực liên quan.)

- Proficient in MS Office and popular design software such as Autocard and Solid work

  (Sử dụng thành thạo MS Office và các phần mềm thiết kế thông dụng như Autocard, Solid work)

- Hard-working and patient

  Làm việc chăm chỉ và có tính kiên nhẫn

- Enthusiastic and positive thinking

  Nhiệt tình với công việc và có suy nghĩ tích cực

- Good at written and verbal communication skills.

  (Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tốt.)

- Accurate and strong attention to detail.

  (Kỹ năng quan sát và chú trọng chi tiết.)

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited

Similar jobs

ECCO Vietnam

Competitive

 • Binh Duong

East West Industries Vietnam LLC.

Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT KỸ THUẬT KIM PHONG

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT KỸ THUẬT KIM PHONG

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Shinsung Tongsang Việt Nam

Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh

East West Industries Vietnam LLC.

Competitive

 • Binh Duong

East West Industries Vietnam LLC.

Competitive

 • Binh Duong

East West Industries Vietnam LLC.

Competitive

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Over 8 Tr VND

 • Binh Duong
Feedback