language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH MTV Thiêt Bị Nặng OneAsia-nhà máy lắp ráp Mô tô xe máy Pháp

Technical Supervisor (Truck)

Công ty TNHH MTV Thiêt Bị Nặng OneAsia-nhà máy lắp ráp Mô tô xe máy Pháp
Updated: 16/11/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng, phát triển chất lượng dịch vụ cung cấp hàng ngày liên quan đến khách hàng;

- Làm hồ sơ theo dõi bảo trì, bảo dưỡng cho khách hàng (gồm giấy request, phiếu xuất phụ tùng, service report khi kết thúc công việc, WON File (file tổng quát có đầy đủ thông tin của công việc, thời gian, người phụ trách, deadline, lịch sử làm việc…)

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc khách hàng qua email, điện thoại hoặc tư vấn trực tiếp.

- Lên kế hoạch kiểm tra, sửa chữa, xác nhận thời gian bảo hành, bảo trì với đội và thông báo với khách hàng.

- Quản lý quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, nếu có

- Xây dựng, phát triển, triển khai các quy trình, công nghệ nhằm mang lại sự tiện lợi cho dịch vụ cho khách hàng.

- Giám sát, duy trì hoạt động của các nhóm, tổ dịch vụ sửa chữa thực hiện các công việc về dịch vụ sửa chữa xe tại xưởng dịch vụ theo quy trình, quy định của công ty;

- Giám sát, và điều động CBNV trong phòng thực hiện công việc đúng tiến độ, chất lượng sửa chữa, bảo hành;

- Giám sát, duy trì công cụ, dụng cụ luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại xưởng dịch vụ.

- Xếp lịch, phân ca trực cho nhân viên hướng dẫn công việc và quy trình chuẩn với nhân viên kỹ thuật.

- Thực hiện các công việc do Ban Giám Đốc yêu cầu.

- Báo cáo với Ban Giám Đốc.

ƯU TIÊN:

- Các ứng viên đã có kinh nghiệm từ 02 năm vị trí tương đương;

- Am hiểu về kỹ thuật sửa chửa xe ôtô, xe tải.

*****

- Building and developing the quality of daily services related to customers;

- Follow process make maintenance and maintenance records for customers (including request, spare parts, service report when finished work, WON File (general file with information of work, time, person in charge, deadline, work history ...)

- Buid customer care plan, answer customer inquiries by email, telephone or direct consultation.

- Plan, inspect, repair, confirm the warranty, maintenance with the team and notify customers.

- Manage customer complaints procedures, if any

- Build, develop and deploy processes and technologies to bring convenience to customers.

- Supervising and maintaining the activities of repairing groups and groups performing the service of repairing vehicles at service workshops according to the process and regulations of the companies;

- Supervise, and mobilize staff in the department to perform the work on schedule, quality repair, warranty;

- Supervising, maintaining tools, tools are always ready, ensuring labor safety, fire prevention at the service workshop.

- Schedules, assigns personnel to work instructions and standard procedures with technical staff.

- Perform tasks assigned by the B.O.M.

- Report to B.O.M

Job Requirement

- Nam, độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi;

- Người lao động có sức khoẻ tốt;

- Thông thạo kỹ thuật ô tô, đặc biệt xe tải;

- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm;

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

- Có khả năng lãnh đạo;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Kỹ năng ngoại ngữ Anh văn, có khả năng giao tiếp cơ bản và đọc được tài liệu kỹ thuật ô tô viết bằng Anh ngữ.

******

- Male, ages 25 to 45;

- The employee is in good health;

-  Proficient in automotive technology, especially in trucks;

-  Honest, careful, responsible;

-  Be proficient in office computer;

-   Capable leadership;

-   Ability to work independently or in a team;

-  Good communication skill;

-  Good English language skills, basic communication and reading of automotive engineering materials written in English.

PRIORITIZE:

-  Candidates who have had experience in 02 years of equivalent position;

-  Good understanding of vehicle repair technique, truck.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 40
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH MTV Thiêt Bị Nặng OneAsia-nhà máy lắp ráp Mô tô xe máy Pháp

Company size: 60
Chi nhánh công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Nặng Oneasia- Nhà máy lắp ráp Mô tô xe máy Pháp. (Peugoet scooter) Thành lập năm 2016 Chuyên sản xuất, lắp...Detail

Technical Supervisor (Truck)

Công ty TNHH MTV Thiêt Bị Nặng OneAsia-nhà máy lắp ráp Mô tô xe máy Pháp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts