About us

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

Employment Information

Technician Grader- Nhân Viên Kỹ Thuật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 21/08/2021
Industry Arts / Creative Design , Textiles / Garments / Fashion , Others
Experience 1 - 3 Years

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tien Giang | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tien Giang

Sonion Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vinson Group

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

SAIGON TRAPACO - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

SAIGON TRAPACO - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH IN DI CO

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh