About us

First Alliances

Employment Information

Telesales

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Sales / Business Development , Online Marketing , Customer Service

Location

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ CitiGym

$ 5,5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Maple Leaf Vietnam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LOZI VIỆT NAM

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 7 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Hệ thống Trung tâm Anh ngữ toàn cầu RISE

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty cổ phần Giải pháp Kỹ Thuật Nam Việt

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BUYMED

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh