About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

Employment Information

TELESALES

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 22/08/2021
Industry Online Marketing , Education /Training

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

$ Over 8 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phân Phối Egame

$ 7 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 17 Mil - 27 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 17 Mil - 27 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 17 Mil - 27 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 17 Mil - 27 Mil VND

  • Ha Noi