About us

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

Employment Information

Tester (Web, Mobile app)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/10/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ ICOSOFT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Quốc Tế Cobi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Kyanon Digital

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU GSOFT

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UNIT

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

FE CREDIT

$ Competitive

 • Ho Chi Minh