About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Thái Bình] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Thai Binh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Thai Binh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Thai Binh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Bac Ninh | Ha Noi | Thai Binh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi | Thai Binh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Thai Binh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Thai Binh

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

  • Thai Binh | Hai Phong | Hai Duong