About us

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ

Employment Information

[Thanh Hóa] Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Tại Hà Trung

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Sales / Business Development , Insurance , Finance / Investment

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Duong | Thanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 4 Tr - 5 Tr VND

  • Thanh Hoa

An ­Co-operative

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Thanh Hoa

CÔNG TY CP ĐỒ UỐNG MỚI

$ 12,5 Tr - 15 Tr VND

  • Thanh Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Son La | Quang Tri | Thanh Hoa

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Thanh Hoa

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND

  • Thanh Hoa

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

$ Competitive

  • Thanh Hoa

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Quang Tri | Thanh Hoa | T. Thien Hue

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Thanh Hoa | T. Thien Hue | Quang Tri