About us

Kangaroo Group

Employment Information

[Thanh Hóa] Quản lý bán hàng khu vực (ASM Ngành hàng Gia dụng_Kênh GT)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Household / Personal Care

Kangaroo Group

$ Competitive

  • Thanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Thanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Thai Binh | Nghe An

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ 6 Tr - 18 Tr VND

  • Thai Binh | Nghe An | Thanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Nghe An | Thanh Hoa | Thai Binh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Thanh Hoa

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 13,1 Tr - 17 Tr VND

  • Long An | Ha Tinh | Thanh Hoa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Thanh Hoa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Thanh Hoa

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ Competitive

  • Thanh Hoa