language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

THANH TOÁN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - HỘI SỞ

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Updated: 06/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Xử lý chứng từ:

a) Kiểm tra với tư cách người kiểm tra thứ nhất các bộ chứng từ xuất trình theo LC

b) Lập và ký tên người lập các thư thông báo sai sót và bất hợp lệ cho CN/PGD liên quan các bộ chứng từ đã kiểm tra tại mục 1.a

c) Lập tờ trình chiết khấu các hồ sơ vượt thẩm quyền phán quyết của giám đốc CN/Trưởng PGD, các hồ sơ chiết khấu không đúng qui định

d) Lập thư ngân hàng, điện đòi tiền, gởi bộ chứng từ cho CN/PGD.

e) Lập phiếu báo có cho CN/PGD

2. Thanh toán nhập khẩu:

a) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế nhập khẩu từ CN/PGD: phát hành/tu chỉnh LC nhập khẩu, phát hành/tu chỉnh bảo lãnh quốc tế, chấp nhận/thanh toán nhờ thu nhập khẩu

b) Soạn điện phát hành/tu chỉnh/thanh toán/tra soát,… liên quan đến giao dịch ở mục 2.a

c) Tạo giao dịch, hạch toán thanh toán, hạch toán thu phí đối với các giao dịch ở mục 2.a

3. Chuyển tiền đi:

a) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển tiền quốc tế dưới hình thức: chuyển tiền bằng điện TT, bankdraft, chuyển tiền thông qua công ty kiều hối

b) Soạn điện chuyển tiền/tra soát/tu chỉnh/hủy… liên quan đến các giao dịch ở mục 3.a

c) Tạo giao dịch, hạch toán thanh toán, hạch toán thu phí đối với các giao dịch ở mục 3.a

4. Khác:

a) Hướng dẫn CN/PGD xử lý nghiệp vụ TTQT

b) Tạo bảng kê bút toán xử lý trong ngày

c) Định kỳ thực hiện báo cáo tháng/quý/6 tháng/năm/đột xuất liên quan đến nghiệp vụ TTQT

5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Anh văn: Trình độ C.
 • Thông thạo vi tính văn phòng.
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, xuất nhập khẩu.
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.
 • Nắm vững quy định hiện hành liên quan đến nghiệp vụ.
 • Năng động, trung thực.
 • Cẩn thận, kiên nhẫn.
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Có khả năng đàm phán, thương lượng.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

www.sacombankcareer.com
NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – Sacombank là Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và là ngân hàng có mạng kinh...Detail

THANH TOÁN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - HỘI SỞ

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts