About us

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

Employment Information

Thiết Kế 3D

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Arts / Creative Design , Architect , Civil / Construction

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Nội thất thông minh Xhome Sài Gòn

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Cong Ty TNHH TK-XD-TTNT Minh Khoa

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT - MEKONG

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Beegreen

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ϲông ty TNHH Paper Ϲolor

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 16 Tr - 28 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Phát triển & Quản lý Sunny World (SDMC)

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh