Location

Ha Noi

 • Salary

  18 Mil - 25 Mil VND

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  07/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hành quy trình user-centered design process
 • Thực hiện UX research để xác định persona, user goal, pain point và customer journey map của người dùng
 • Từ research phối hợp với các stakeholders để xử lý các user goals, lên luồng người dùng và các vấn đề về UX
 • Thiết kế wireframe và test ý tưởng * Phối hợp với UI design để đảm bảo thiết kế dễ dùng, đúng với trải nghiệm được thiết kế
 • Làm việc với đội lập trình trong quá trình xây dựng để đảm bảo sản phẩm được release với chất lượng tốt nhất có thể
 • Thực hiện usability testing để đảm bảo tính khả dụng và trải nghiệm chung của sản phẩm

Job Requirement

 • Kinh nghiệm 2 năm + ở vị trị thiết kế sản phẩm, UIUX, UX hoặc các vị trí với trách nhiệm tương đương
 • Có kiến thức cơ bản về user-centered design process, interaction design và design patterns.
 • Gửi kèm portfolio của các sản phẩm bạn đã từng thiết kế, bao gồm ít nhất 2 case studies về cách xử lý các vấn đề trong UX
 • Có khả năng thực hiện các ux research và usability test đối với sản phẩm
 • Có khả năng phối hợp làm việc nhóm và giao tiếp với các phòng ban khác nhau trong công ty
 • Có khả năng đo lường tinh hiệu quả của sản phẩm thông qua các phương pháp định tính và định lượng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback