About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI VŨ PHONG

Employment Information

THỢ ĐIỆN ( LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 29/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

  • Binh Duong

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

  • Binh Duong

Masan Consumer

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Gốm Mỹ Nghệ Long Trường

$ Competitive

  • Binh Duong

Phuc Thang Fine Furniture

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Tong Chang Electric Machinery

$ Under 66 Tr VND

  • Binh Duong

Phuc Thang Fine Furniture

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 6,8 Tr - 9 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 6,8 Tr - 9 Tr VND

  • Binh Duong