About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

Employment Information

Thợ Đúc (Chậu composite)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,780,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Arts / Creative Design , Manufacturing / Process , Interior / Exterior
Experience 1 - 10 Years

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 6,8 Tr - 9 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Phuc Thang Fine Furniture

$ Competitive

 • Binh Duong

Phuc Thang Fine Furniture

$ Competitive

 • Binh Duong

Phuc Thang Fine Furniture

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ 5 Tr - 9 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI VŨ PHONG

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty Cổ phần FECON

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong