About us

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

Employment Information

Thợ Hàn (Làm việc tại Hậu Giang)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 16/06/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Maintenance
Experience 1 Years

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hau Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hau Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hau Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hau Giang

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Hau Giang | Can Tho

CÔNG TY TNHH MTV Khí đốt Gia Đình-CN Đặng Toàn

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hau Giang

CÔNG TY TNHH MTV Khí đốt Gia Đình-CN Đặng Toàn

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Hau Giang

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Hau Giang

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Hau Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hau Giang

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

 • Can Tho | Hau Giang | An Giang