About us

Công ty TNHH Đồng Tiến

Employment Information

Thợ làm bánh kem

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 7,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Food & Beverage (F&B) , Food Tech / Nutritionist , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 Years

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ Over 7 Tr VND

  • Da Nang

Công ty TNHH VACS Việt Nam - CN Đà Nẵng

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Da Nang | T. Thien Hue | Can Tho

Công ty TNHH VACS Việt Nam - CN Đà Nẵng

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Da Nang | T. Thien Hue | Can Tho

Công ty TNHH VACS Việt Nam - CN Đà Nẵng

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Da Nang | T. Thien Hue | Can Tho

Công ty TNHH VACS Việt Nam - CN Đà Nẵng

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Da Nang | T. Thien Hue | Can Tho

Công ty TNHH VACS Việt Nam - CN Đà Nẵng

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Da Nang | T. Thien Hue | Can Tho

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Dong Nai | Can Tho | Da Nang

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang | T. Thien Hue

Super Cargo Service Co., Ltd

$ Competitive

  • Da Nang

Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I

$ 13,5 Tr - 17 Tr VND

  • Da Nang