About us

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

Employment Information

Thợ may - nhân viên sửa đồ thời trang tại cửa hàng (Chùa Bộc)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Textiles / Garments / Fashion
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 4,5 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6,3 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRACLE RETAIL VIỆT NAM

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

 • Ha Noi

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi