About us

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Employment Information

Thợ sửa xe nâng, xúc lật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Maintenance
Experience 1 - 10 Years

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Long An

CHAMPION LEE GROUP - Công Ty TNHH Một Thành Viên Champion Lee Group Việt Nam

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Hải Sơn Corp.

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Long An