About us

Kyungbang Vietnam CO., LTD

Employment Information

Thông Dịch Tiếng Hàn ( Korean Interpreter )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Interpreter/ Translator
Experience 1 - 4 Years

Công Ty TNHH SamWon Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH KOREA VANE HIGH TECH VINA

$ 12 Tr - 14 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH SamWon Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Kế Toán U&I

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Duong

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 28,6 Tr VND

 • Binh Duong