language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Thủ Đức] - Nhân viên Thu Ngân_Fulltime

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp
Updated: 17/09/2019

Employment Information

Job Description

- Mở cửa hàng đầu ca (chuẩn bị công cụ dụng cụ, các trang thiết bị làm việc, vệ sinh khu vực làm việc)

- Nhận đơn hàng từ thiết bị (POS)

- Đặt lại đơn hàng cho các cửa hàng sau khi nhận đơn từ thiết bị

- Đối chiếu mã đơn hàng với mã đơn hàng từ Đối tác giao hàng; tiến hành giao hàng khi khớp mã.

- Sắp xếp và lưu trữ các chứng từ khi kết ca

- Thực hiện kiểm kê công cụ, dụng cụ định kỳ để yêu cầu mua hàng bổ sung

- Thực hiện công việc khác theo điều động của Nhân viên giám sát

Các ca làm việc của Nhân viên quầy:

  • Ca 1: 08:00 – 16:00
  • Ca 2: 12:00 – 20:00
  • Ca 2: 14:00 - 22:00

Job Requirement

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự

- Có thể làm ca xoay theo sự sắp xếp của Quản lí

- Tốt nghiệp THPT trở lên

More Information

  • Degree: High School / Equivalent
  • Age: 20 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

http://www.talentnet.vn/enCompany size: 200
Originating from the Human Resources Services unit of PricewaterhouseCoopers Vietnam, Talentnet is now acknowledged as the leading HR consulting firm in the...Detail

Similar jobs

[Thủ Đức] - Nhân viên Thu Ngân_Fulltime

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts