About us

Công ty cổ phần kỹ thuật điện Tuấn Huy

Employment Information

Thủ kho công trình- Quảng Bình

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Accounting / Auditing / Tax , Purchasing / Merchandising
Experience 2 Years

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Quang Binh

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ Competitive

  • Quang Binh

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Quang Binh

Công Ty Cổ Phần Đăng Việt Construction

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Da Nang

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Quang Binh

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Quang Binh

DSV Air & Sea Co., Ltd.

$ Competitive

  • Quang Binh

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ Competitive

  • Quang Binh

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ Competitive

  • Quang Binh