About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

Employment Information

THỦ KHO CÔNG TRƯỜNG- SL 03

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Security , Civil / Construction , Others
Experience 1 Years

Location

Bac Giang

Quang Ninh

Thai Nguyen

Hòa Bình Group -CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HOÀ BÌNH

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Bac Giang

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng KHL E&C Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Bac Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Bac Giang | Thai Nguyen | Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CEKS TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Hai Phong | Quang Ninh | Da Nang

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Thai Nguyen

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Quang Ninh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Bac Giang

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 20 Tr - 45 Tr VND

  • Thai Nguyen

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

$ 9 Tr - 14 Tr VND

  • Bac Giang | Ha Noi