About us

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Employment Information

Thủ kho dược phẩm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 8,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2020
Industry Pharmacy , Medical / Healthcare , Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 Years

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sơn Nero

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Long An

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP TAM HỢP INVESTMENT

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHANG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚC LỘC THỌ

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

DKSH Vietnam Co., Ltd.

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh