About us

Công ty TNHH Minh Long

Employment Information

Thủ Kho (Kho Thanh Trì)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 18/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Freight / Logistics / Warehouse , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần thương mại Vương Quốc Nội Thất

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VJS VIỆT NAM

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Holding Năm Con Cá

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

PROCAFFE

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi