language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty TNHH Metkraft

Thủ Kho Ngũ Kim

Công Ty TNHH Metkraft
Updated: 15/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

1. Quyền hạn &Trách nhiệm (Authority &Responsibility): Quản lý​ kho Công Cụ Dụng Cụ, Đá Mài & Phụ Tùng Thay Thế

 • Quản lý và báo cáo kho phụ tùng:

- Xác định phụ tùng thay thế cần dự phòng. Báo cáo kho phụ tùng thay thế hàng tháng, hàng tuần.

- Lập danh sách dự phòng phụ tùng thay thế và đề nghị mua theo quy trình mua.

- Làm đề nghị mua phụ tùng thay thế khi kiểm kê ở mức dự phòng thấp.

- Khai và nhận phụ tùng thay thế đã được mua trên hệ thống và kiểm tra và nhập kho theo quy định.

- Lưu trữ, bảo quản phụ tùng và cập nhật số lượng dự phòng hiện có.

- Cấp phát phụ tùng kịp thời cho bộ phận Bảo Trì.

- Phối hợp với các bộ phận để kịp thời xuất nhập phụ tùng đúng chủng loại và số lượng.

- Định kỳ tiến hành kiểm kê kho phụ tùng hàng tháng, hàng quý và báo cáo.

- Sắp xếp, lưu trữ kho theo 5S và đảm bảo an toàn hàng hóa và con người.

- Tuân thủ và thực hiện đúng các yêu cầu của an toàn của công ty.

 • Quản lý và báo cáo kho Công cụ, Dụng cụ và Đá mài

- Nhập dữ liệu và quản lý Công cụ, dụng cụ, đá mài

- Xác định Công cụ, dụng cụ, đá mài cần dự phòng, công cụ dụng cụ mài lại.

- Báo cáo kho Công cụ, dụng cụ, đá mài hàng tháng, hàng tuần.

- Lập danh sách dự phòng Công cụ, dụng cụ, đá mài và đề nghị mua theo quy trình mua.

- Dựa vào kết quả chạy MRO, làm đề nghị mua Công cụ, dụng cụ, đá mài hàng tuần.

- Khai và nhận Công cụ, dụng cụ, đá mài đã được mua trên hệ thống và kiểm tra và nhập kho theo quy định.

- Lưu trữ, bảo quản Công cụ, dụng cụ, đá mài và cập nhật số lượng dự phòng hiện có.

- Cấp phát Công cụ, dụng cụ, đá mài kịp thời cho bộ phận sản xuất.

- Phối hợp với các bộ phận để kịp thời xuất nhập Công cụ, dụng cụ, đá mài đúng chủng loại và số lượng.

- Định kỳ tiến hành kiểm kê kho Công cụ, dụng cụ, đá mài hàng tháng, hàng quý và báo cáo.

- Sắp xếp, lưu trữ kho theo 5S và đảm bảo an toàn hàng hóa và con người.

- Tạo Mã lưu kho trên hệ thống cho tất cả Công cụ, dụng cụ, đá mài.

- Phối hợp với QC/Kỹ thuật kiểm tra về số lượng, chất lượng vật tư / công cụ, dụng cụ, đá mài nhập kho.

- Tuân thủ và thực hiện đúng các yêu cầu của an toàn của công ty.

Job Requirement

 • Kinh nghiệm 3 năm quản lý kho, công cụ dụng cụ, và phụ tùng thay thế trong Công ty sản xuất.
 • Sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.
 • Có kiến thức về quản lý chất lượng và hệ thống ISO 9001, kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC.
 • Có kiến thức thiết lập và vận hành 5S trong kho.
 • Siêng năng, trung thực, tính toán nhanh nhạy, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc
 • Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán hoặc phần Epicor.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên
 • Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: Thứ 2 - Thứ 7, 8:00 -16:00
 • Training opportunities: Theo yêu cầu công việc
 • Benefit:

  - Team Buiding
  - Tất Niên
  - Quà Trung Thu

 • Other extras: - Chuyên Cần, Điện thoại
 • Holidays: 15 ngày phép/ năm

Company Overview

Công Ty TNHH Metkraft

Company size: 100-499
METKRAFT is forged from two words – Metal and Kraft (German word for vitality, strength) – a perfect description for how it adds strength to metals. Its aim...Detail

Thủ Kho Ngũ Kim

Công Ty TNHH Metkraft

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts