About us

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

Employment Information

Thủ Kho (TC Dược trở lên - KCN Long Hậu- Long An)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Sales / Business Development , Pharmacy , Medical / Healthcare
Experience 1 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Mil - 22 Mil VND

  • Long An

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Satori

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Long An

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

  • Long An

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

  • Long An

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh và Thương Mại Hòa Bình

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Long An

AIR LIQUIDE VIETNAM Co., LTD

$ Competitive

  • Long An

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Long An