About us

Công Ty TNHH Sơn Nero

Employment Information

Thủ kho Thành phẩm

Job level Manager
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse
Experience 2 - 3 Years

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

$ Over 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ Competitive

 • Long An

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP TAM HỢP INVESTMENT

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHANG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚC LỘC THỌ

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ Competitive

 • Long An