About us

Công ty TNHH Thời trang Elise

Employment Information

Thủ Kho Thương mại Điện tử

Job level Manager
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/10/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Freight / Logistics / Warehouse
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH Mỹ Phục - Eva De Eva

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 8 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Bách Tường Phát Holdings

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Innovative Hub

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh