About us

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

Employment Information

THỦ KHO VẬT TƯ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 05/02/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ

$ 7,7 Mil - 8,2 Mil VND

  • Dong Thap

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Mil - 23 Mil VND

  • Dong Thap

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Mil - 23 Mil VND

  • Dong Thap

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Mil - 23 Mil VND

  • Dong Thap

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ Competitive

  • Dong Thap

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Thap

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Thap

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Dong Thap

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Dong Thap

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ben Tre | Dong Thap