Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Thủ Kho

Công ty CP TMDV Taco Việt Nam
Updated: 07/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Tóm tắt công việc::

- Thự hiện thủ tục xuất nhập hàng; theo dõi hàng tồn tối thiểu, thực hiện thủ tục đặt hàng kho, sắp xếp hàng hóa, đảm bảo đủ tiêu chuẩn hàng hóa trong kho.

- Quản lý kho đúng theo quy định về kho.

Các nhiệm vụ chính:

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

• Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.

• Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.

• Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

• Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn, ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

• Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.

• Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

• Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.

• Nếu số lượng hàng hóa xuất / nhập biến động, phải đề xuất Giám Đốc thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.

• Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

• Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng nhập khẩu, theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.

• Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng.

Sắp xếp hàng hóa trong kho

• Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho. Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ…

• Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

• Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

• Với loại hàng mau hư thì phải quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước FIFO (First In First Out)

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

• Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

• Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ…

Các nhiệm vụ khác:

• Thực hiện các công việc khác theo phân công, yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

Yêu cầu: 

 • Nam, Tốt nghiệp trung cấp, CĐ kế toán, thống kê
 • Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận.
 • Có kinh nghiệm làm thủ kho từ 1 năm trở lên

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP TMDV Taco Việt Nam

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Thủ Kho"

Similar jobs

Thủ Kho

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts