Location

Long An

 • Salary

  400 - 700 USD

 • Experience

  1 - 3 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  16/03/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Vận hành hệ thống Kho theo tiêu chuẩn GSP và theo quy định của SOP:

- Sắp xếp Kho

- Chế độ nhập – xuất Kho

- Bảo quản thành phẩm

- Vệ sinh Kho

- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm

- Theo dõi nguyên liệu và bao bì mới nhập về chờ kiểm nghiệm (đã hoặc chưa lấy mẫu)

- Theo dõi thành phẩm biệt trữ chờ kiểm nghiệm .

- Theo dõi nguyên liệu và bao bì đạt và Không đạt tiêu chuẩn (có nhãn chấp thuận của phòng QA).

- Theo dõi thành phẩm đạt, thành phẩm trả về và thành phẩm chờ xử lý (có nhãn chấp thuận của phòng QA).

- Theo dõi nguyên liệu tái kiểm, nguyên liệu gần hết hạn sử dụng, các nguyên liệu cần xử lý.

- Theo dõi hạn dùng của thành phẩm.

- Tổng hợp báo cáo nhập – xuất – tồn Kho hàng tháng .

- Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc cho Trưởng bộ phận

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Job Requirement

Trình độ: 

- Dược sĩ trung học/ Cao đẳng Dược

Kinh nghiệm: 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

- Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý. 

- Đọc và hiểu tiếng anh chuyên ngành. 

Yêu cầu khác 

- Trung thực, trách nhiệm

- Chịu được áp lực và đam mê với công việc

More Information

 • Age: Unlimited
 • Salary: 400 - 700 USD
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback